عسل گشنیز

تومان150,000

عسل طبیعی با ساکارز زیر 5%