عسل کنار

تومان150,000

عسل طبیعی با ساکارز کمتر از 5%