خواص کلی عسل

به طور کلی خواص عسل به 2 دسته تقسیم میشود:

1-خواص عمومی عسل

2-خواص اختصاصی

خواص عمومی عسل:

خواص عمومی عسل ناشی از آنزیم هایی می باشد که زنبور عسل به شهد جمع آوری شده اضافه می کند و در تمامی عسل ها موجود است و دلیل اینکه در خواص عنوان شده برای عسل های مختلف موارد یکسان وجود دارد نیز همین خواص عمومی بوده که در تمام عسل ها وجود دارد.

خواص اختصاصی:

خواص اختصاصی عسل مربوط به گیاه مورد تغذیه زنبور می باشد و در گیاهان مختلف متفاوت است و مربوط به خواص دارویی آن گیاه است مثلا در عسل گون خواص دارویی مربوط به گیاه گون نیز مشهود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.